แผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2566

19 ก.พ. 2567

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

25 เม.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

24 เม.ย. 2566

แผนดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ 2566

21 เม.ย. 2566