จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ Toul Samrong Fice Seed Farm ประเทศกัมพูชา

31 ก.ค. 2562

ประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ยิมนาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มิ.ย. 2562