ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตร SDGs Global Leader ของรัฐบาลญี่ปุ่น

15 ต.ค. 2563

ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓

9 ต.ค. 2563

ข่าวดี !!!!!! สำหรับท่านที่พลาดโอกาส TICA ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมคลิปการบรรยาย TICA Talk II: “บัญชีครัวเรือนกับเศรษฐกิจพอเพียง”

3 ก.ย. 2563

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ปี ๒๕๖๓

30 ก.ค. 2563

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ “The New Normal with Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable Development” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

30 ก.ค. 2563

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ "Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19" ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

3 ก.ค. 2563

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ "Early Childhood Health Promotion and Health Care Management: Beyond COVID-19" during 20 - 31 July 2020" ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

2 ก.ค. 2563

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ "Collaborative and Development of Health System: How to Strengthen the Capacity of Public Health Personnel during the COVID-19 Pandemic" ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

24 มิ.ย. 2563

ทุนฝึกอบรมออนไลน์ (webinar) ของรัฐบาลอินเดีย เกี่ยวกับโควิด - 19

30 เม.ย. 2563