ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน" ครั้งที่ ๔

22 เม.ย. 2565

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ Peruvian Agency for International Cooperation (APCI) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน Webinar ทางการแพทย์ ครั้งที่ ๔ ระหว่างไทยกับเปรู

31 มี.ค. 2565

การเปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ของไทย Thailand Virtual Exhibition

25 มี.ค. 2565

งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้หัวข้อ "พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG"

23 ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)

31 ม.ค. 2565

กิจกรรมแข่งขันเพื่อเปิดตัว Thailand Virtual Exhibition งาน GSSD Expo 2022

20 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

19 ม.ค. 2565

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ ๒

15 ม.ค. 2565

งาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

27 ธ.ค. 2564