ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแข่งขันเพื่อเปิดตัว Thailand Virtual Exhibition งาน GSSD Expo 2022

20 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

19 ม.ค. 2565

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ ๒

15 ม.ค. 2565

งาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

27 ธ.ค. 2564

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

27 ธ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

9 ธ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

2 ธ.ค. 2564

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน

20 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

19 พ.ย. 2564