รองผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือไตรภาคี ภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง TICA กับ USAID

รองผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความร่วมมือไตรภาคี ภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง TICA กับ USAID

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 758 view

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อิโซเบล โคลแมน รองผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID) เข้าพบนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) เพื่อหารือเกี่ยวกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง TICA กับ USAID โดยภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

รองผู้อำนวยการโคลแมน กล่าวขอบคุณรองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำหรับความเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานระหว่าง TICA กับ USAID โดยได้แสดงความสนใจต่อแผนงานของ TICA และ USAID ที่จะร่วมกันพัฒนาและเปิดตัวโครงการการพัฒนาด้านสาธารณสุข/สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างในปลายปีนี้ รองผู้อำนวยการโคลแมน ยังได้กล่าวยกย่อง TICA ในฐานะผู้ให้และเป็นผู้นำในภูมิภาค รวมทั้งแสดงความยินดีกับ TICA ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) และคณะกรรมาธิการกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการโคลแมน ยังได้เน้นว่าการยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง USAID และ TICA ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าประเทศพันธมิตรสนธิสัญญาของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง USAID กับ TICA เป็นตัวอย่างของการมีขีดความสามารถร่วมกันที่สหรัฐฯ พยายามเสริมสร้างผ่านยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก เพื่อยกระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีประเทศหุ้นส่วนเป็นผู้นำในการพัฒนา

นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แสดงความชื่นชม USAID ที่ได้ยกระดับความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาค รวมทั้งได้เน้นย้ำการสนับสนุนของ TICA ต่อความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับ USAID ที่กำลังก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการผ่านการจัดทำแผนงานความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง TICA กับ USAID ภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือฯ ได้ย้ำถึงความพร้อมของ TICA ที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ USAID ในโครงการไตรภาคีภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเร่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือฯ หวังว่า USAID จะเข้าร่วมงาน Global South-South Development Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยเป็นโอกาสที่ USAID จะจัดแสดงผลงานด้านการพัฒนาในไทยและทั่วโลกที่ดำเนินมายาวนานหลายทศวรรษ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ