ทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตร SDGs Global Leader ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตร SDGs Global Leader ของรัฐบาลญี่ปุ่น

15 ต.ค. 2563

3,035 view

ทุนปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หลักสูตร SDGs Global Leader ของรัฐบาลญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบ

หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวสุพิชฌาย์ อัคนิโชตพันธุ โทร. ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๐๗

 

เอกสารประกอบ

(Attachment_1)_GI_SDGs_GL_(JFY2021-2023).pdf
(Attachment_2)_AF_SDGs_GL(JFY2021-2023).docx
(Attachment_3)_Recommended_university_list.xlsx