ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

มูลค่าภาพรวม ODA ประจำปี ๒๕๖๓

มูลค่าภาพรวม ODA ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2565

| 23,407 view

TICA_ODA_BK2-02

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศ (ODA) ได้ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/oda

- การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย โดย TICA (TICP) ได้ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th/th/content/ticp