ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓

ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓

9 ต.ค. 2563

2,293 view

BUDDHA’S TEACHINGS: VIPASSANA AND ITS APPLICATION TO RESEARCH & MENTAL HEALTH(PREFERENCE TO EAST ASIAN COUNTRIES)

Name of Institute

From

To

Participant Profile

Synopsis

Partner Countries

Apply Now

VIPASSANA RESEARCH INSTITUTE

12-Oct-2020

16-Oct-2020

PSYCHOLOGIST, PSYCHIATRISTS & DOCTORS (ANY PATHY)

THIS COURSE WILL HIGHLIGHT ESSENCE OF BUDDHA'S TEACHINGS, VIPASSANA MEDITATION. THIS IS ITS PRACTICAL ASPECT AND LEARNING VIPASSANA ACTUALLY BRING POSITIVE CHANGE'S IN ONE'S LIFE.

ALL COUNTRIES

 

BASIC ADULT HEPATOLOGY

Name of Institute

From

To

Participant Profile

Synopsis

Partner Countries

Apply Now

INSTITUTE OF LIVER AND BILIARY SCIENCES

16-Oct-2020

11-Nov-2020

GENERAL PHYSICIANS, MEDICAL PRACTITIONERS, MEDICAL STUDENTS, RESEARCH FELLOWS

TO TRAIN GENERAL PHYSICIANS IN BASIC OF PRACTICE OF HEPATOLOGY, SO THAT THEY CAN DIAGNOSE AND MANAGE LIVER RELATED CASES WITH EASE AND EFFIICIENTLY

ALL COUNTRIES

 

HOUSING FOR SUSTAINABLE HABITATS- POLICY, PLANNING, DESIGN & TECHNOLOGIES

Name of Institute

From

To

Participant Profile

Synopsis

Partner Countries

Apply Now

HUMAN SETTLEMENT MANAGEMENT INSTITUTE

19-Oct-2020

21-Oct-2020

OFFICIALS OF THE HOUSING AND CONSTRUCTION DEPARTMENTS- MINISTRY OF DEVELOPMENT, BRUNEI DARUSSALAM

AT THE END OF THE PROGRAMME PARTICIPANTS WOULD BE ABLE TO ADVOCATE GLOBAL POLICY FRAMEWORKS- NEW URBAN AGENDA, SENDAI FRAMEWORK, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

BRUNEI DARUSSALAM

 

BUDDHA MEDITATION VIPASSANA: THEORY AND PRACTICE (PREFERENCE TO EAST ASIAN COUNTRIES)

Name of Institute

From

To

Participant Profile

Synopsis

Partner Countries

Apply Now

VIPASSANA RESEARCH INSTITUTE

19-Oct-2020

23-Oct-2020

BUDDHIST MONKS AND BUDDHISTS SCHOLARS DOING HIGHER STUDIES IN BUDDHA'S TEACHINGS.

MOST PRECIOUS GIFT OF BUDDHA TO MANKIND IS VIPASSANA MEDITATION. THE GREAT BURMESE MASTER OF VIPASSANA SAYAGYI U BA KHIN AND HIS PRINCIPLE PUPIL MR S N GOENKAJI SPREAD THE VIPASSANA MEDITATION AROUND THE WORLD.

ALL COUNTRIES

 

THE TEACHINGS OF BUDDHA(PREFERENCE TO LATIN AMERICAN COUNTRIES)

Name of Institute

From

To

Participant Profile

Synopsis

Partner Countries

Apply Now

VIPASSANA RESEARCH INSTITUTE

26-Oct-2020

01-Nov-2020

GRADUATION COMPLETED

THIS COURSE WILL UNFOLD THE LIFE STORY OF THE GREAT BUDDHA AND ITS UNIVERSAL TEACHING OF LOVE AND COMPASSION. IT WILL REVEAL HIS MOST PRECIOUS GIFT OF VIPASSANA MEDITATION TO MANKIND.

ALL COUNTRIES

 

GENDER INCLUSIVE GOVERNANCE FOR POLICYMAKERS

Name of Institute

From

To

Participant Profile

Synopsis

Partner Countries

Apply Now

LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION

12-Nov-2020

13-Nov-2020

SENIOR OFFICIALS AT THE POLICY MAKING LEVEL

Time : 14:15 - 17:30 hrs IST

ALL COUNTRIES

 

 

ทุนสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ๒๕๖๓ สนใจรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://itecgoi.in/e-itec

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครพร้อมลายเซ็นและหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด ไปที่ e-mail : sec1.bangkok@mea.gov.in  พร้อมทั้ง cc ไปที่ pi.khemthong@mfa.mail.go.th

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ นายพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102