รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

9 เม.ย. 2564

380 view

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะผู้บริหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ