รายงาน FFT เบนิน ของ น.ส. นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์

รายงาน FFT เบนิน ของ น.ส. นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์

28 ต.ค. 2563

107 view

เอกสารประกอบ

1.รายงาน_FFT_ก.ค.2563.docx
2.PPT_ก.ค.2563.pdf
3.PPT_Benafit_and_Uses_of_Banana_for_Plant_ส.ค._63.pdf
4.PPT_New_Theory_ก.ย.63.pdf
5.Infographic_how_to_save_money_ก.ย.63.pdf
6.Final_report__น.ส._นิตยาภรณ์_นิพัทธ์ศานต์.pdf