รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายพิเชฐ คำมีแก่น

รายงาน FFT โมซัมบิก ของ นายพิเชฐ คำมีแก่น

28 ต.ค. 2563

102 view

เอกสารประกอบ

1.รายงาน_FFT_ก.ค.63_2.pdf
5.biochar_ส.ค.63.pdf
6.sugar_ส.ค.63.pdf
7.การปลูกมันสำปะหลัง_ส.ค.63.pdf
8.วิธีเลี้ยงไส้เดือนดิน_ส.ค.63.pdf
9.Final_Report_นายพิเชฐ_คำมีแก่น.pdf