การรับความช่วยเหลือของประเทศไทยผ่าน TICA (Total Assistance to Thailand by Donors)

การรับความช่วยเหลือของประเทศไทยผ่าน TICA (Total Assistance to Thailand by Donors)

18 เม.ย. 2563

354 view

เอกสารประกอบ

Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2018_-_30_September_2019).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2017_-_30_September_2018).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2016_-_30_September_2017).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2015_-_30_September_2016).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2014_-_30_September_2015).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2013_-_30_September_2014).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2012_-_30_September_2013).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2011_-_30_September_2012).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2010_-_30_September_2011).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2009_-_30_September_2010).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2008_-_30_September_2009).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2007_-_30_September_2008).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2006_-_30_September_2007).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2005_-_30_September_2006).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2004_-_30_September_2005).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2003_-_30_September_2004).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2002_-_30_September_2003).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2001_-_30_September_2002).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_2000_-_30_September_2001).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_1999_-_30_September_2000).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_1998_-_30_September_1999).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_1997_-_30_September_1998).xls
Total_Assistance_to_Thailand_by_Agencies_and_Sources_(1_October_1996_-_30_September_1997).xls