รายงานการประเมินผล ๑) โครงการพัฒนาโรคเรียนเทคนิค - วิชาชีพ สะหวันนะเขต ๒) โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค แขวงเวียงจันทน์ ๓) โครงการพัฒนาโรงเรียนวิชาชีพ แขวงหลวงพระบาง และ ๔) โครงการพัฒนาโรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง แขวงเวียงจันทน์

รายงานการประเมินผล ๑) โครงการพัฒนาโรคเรียนเทคนิค - วิชาชีพ สะหวันนะเขต ๒) โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิค แขวงเวียงจันทน์ ๓) โครงการพัฒนาโรงเรียนวิชาชีพ แขวงหลวงพระบาง และ ๔) โครงการพัฒนาโรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง แขวงเวียงจันทน์

30 เม.ย. 2563

86 view

เอกสารประกอบ

travel-20200430-141159-630197.pdf