ทุนรัฐบาลมาเลเซีย

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย

2 มิ.ย. 2563

1,798 view

List of 47 MTCP Training Courses Cancelled in 2020

*รัฐบาลบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2020 ทุกหลักสูตร

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ คุณพิเชษฐ เข็มทอง โทร. 02 203 5000 ต่อ 43102 หรือ 098 262 9797

อีเมล์ pi.khemthong@mfa.mail.go.th