๓.ตะวันออกกลาง

๓.ตะวันออกกลาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 25,240 view

          ตะวันออกกลาง

                ภูมิภาคตะวันออกกลางประกอบด้วยประเทศต่างๆ ได้เเก่ บาห์เรน อิหร่าน ตุรกี อีรัก อิสราเอล จอร์เเดน คูเวต เลบานอน โอมาน การตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ซีเรีย สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เยเมน เเละดินเเดนปาเลสไตน์ (เวสต์เเบงก์เเละฉนวนกาซา) ภูมิภาคนี้อุดมไปด้วยพลังงานน้ำมัน (ประเทศที่ไม่มีพลังงานน้ำมัน ได้เเก่ จอร์เเดน เลบานอน ซีเรีย) ทำให้ประเทศเหล่านี้สว่นใหญ่มีฐานะทางเศรษกิจดี เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เป้นตลาดเเรงงานที่มีคุณภาพ เป็นเเหล่งเงินทุนที่สำคัญ เป็นเเหล่งพลังงานน้ำมันเเละก็าซธรรมชาติที่ีสำคัญ จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย     ได้กำหนดเเนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคีใน ๒ ลักษณะ คือ

          ๑. การให้ความร่วมมือกับประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าหรือประเทศอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูจากภาวะสงคราม โดยไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น อิรัก ปาเลสไตน์ฯ

          ๒. การให้ความร่วมมือกับประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจทัดเทียมหรือดีกว่า เช่น สหรัฐ อาหรับอิมิเรตส์ เยเมน อิหร่าน บาร์หเรน คูเวต ฯลฯ เเต่ประสงค์จะเรียนรู้ประสบการณ์เเละเเนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในสาขาต่าง ๆ จากไทย เช่น สาขาการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นในลักษณะ TCDC ( Technical Cooperation among Development Countries) ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันออกค่าใช้จ่าย

         นอกจากไทยจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเเก่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเเล้วไทยยังได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดความก้าวหน้าทางด้านเกษตรจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการดำเนินงานในลักษณะ TCDC เช่นเดียวกัน โดยมีการดำเนินงานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้