บทความ

บทความ

การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ

 

             ภารกิจให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ เป็นภารกิจสำคัญหนึ่่งที่่เเสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านต่าง ๆ ที่หลายประเทศให้การยอมรับ จะเห็นได้จากการดำเนินงานความร่วมมิอเป็นเวลาหลายทศวรรษ ในหลากหลายรูปเเบบเเละสาขา ในอนุภูมิภาคเเละภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเเละเเปซิฟิก กลุ่มประเทศในเอเซียใต้ กรอบความร่วมมือ เช่น ACMECS GMS ประเทศในกลุ่ม CIS เเละยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา เเละเเคริบเบียน รวมถึงเเอฟริกา ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดของเเต่ละภูมิภาคต่อไป