กิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine”

กิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine”

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มิ.ย. 2565

| 1,838 view
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับสมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งประเทศไทย (TSCCM) จะจัดกิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผ่านระบบทางไกล ในหัวข้อต่อไปนี้
 
1. Practical Points in Pedriatric ICU โดย ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2. Severe COVID Management โดย รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมี พ.อ.นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ รองนายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยจะเป็นการบรรยายเป็นภาษาไทย
 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารรถลงทะเบียนผ่าน QR Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง
 
update_poster_on_Medical_Consultation_Program