ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ ร่วมเปิดตัวการจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ ร่วมเปิดตัวการจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,357 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (เวลา ๒๐.๐๐ น. ในไทยและเวลา ๐๘.๐๐ น. นิวยอร์ก) ประเทศไทย โดยอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) เปิดตัวการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo) ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสามารถเข้าชมการเปิดตัวงาน GSSD Expo ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=DR71XyKFY1U

การจัดงาน GSSD Expo 2022 จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” ในรูปแบบ ออนไลน์โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดงาน GSSD Expo2022 ในรูปแบบตัวต่อตัว (in person) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre - UNCC) กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกล่าวถึงความสำคัญของงาน GSSD Expo ว่าเป็นงานระดับโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อ  การพัฒนา และทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบใต้-ใต้และไตรภาคี รวมทั้งการพัฒนาในหลากหลายสาขาร่วมกับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาจากภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) นอกจากนี้ อธิบดีได้เชิญชวนประเทศสมาชิก ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วมงาน GSSD Expo โดยประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากไทยและทั่วโลก

หน่วยงานเจ้าภาพร่วมได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาอายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี เข้าร่วมแข่งขัน Entrepreneurship Competition โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.southsouth-galaxy.org/gssd-expo/2022/youth4south-entrepreneurship-competition/ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนติดตามการจัดงาน GSSD Expo 2022 และข้อมูลของงานเพิ่มเติมได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/#agenda

และลงทะเบียนเพื่อชมนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/registration-form

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ