ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย โดย TICA (Total Value of Thai International Cooperation Program หรือ TICP)

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของประเทศไทย โดย TICA (Total Value of Thai International Cooperation Program หรือ TICP)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2563

| 5,032 view

เอกสารประกอบ

Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2021).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2020).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2019).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2018).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2017).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2016).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2015).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2014).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2013).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2012).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2011).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2010).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2009).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2008).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2007).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2006).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2005).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2004).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2003).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2002).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2001).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_2000).xls
Thai_International_Cooperation_Program_According_to_Program_(TICP_FY_1999).xls