โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียม

ขาเทียม_revise-01

ขาเทียม_revise-02

Untitled-1_2

TICA พัฒนาทั่วโลก ตอน คุยเรื่อง “เซเนกัล” กับท่านทูตนิพนธ์ (ตอนที่1) โครงการขาเทียม

Untitled-1_2

TICA พัฒนาทั่วโลก ตอน คุยเรื่อง “เซเนกัล” กับท่านทูตนิพนธ์ (ตอนที่ 2) โครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในเซเนกัล

Untitled-2_1