ข้อมูลรายสาขา

ข้อมูลรายสาขา

โครงการจัดสร้างปะการังเทียม

S__63438964

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (ในขณะนั้น) เป็นตัวแทนรัฐบาลไทยส่งมอบแท่งคอนกรีตปะการังเทียม ๕๐๐ แท่ง พร้อมทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่ง และป้ายแจ้งเตือนติดตั้งบนชายฝั่งแก่จังหวัดก่าเมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ จุดใต้สุดของเวียดนาม โดยมีนาย จ่าว กง บ่าง รองผู้อำนวยการกรมการเกษตรและพัฒนาชนบทของจังหวัดก่าเมา ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนประจำตำบล เจิ่น วาน โถ่ย และหมู่บ้าน คั้น บิ่ญ ไต หน่วยงานฝ่ายเวียดนามที่เกี่ยวข้อง และชาวประมงในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีด้วย

S__63438967S__63438974 S__63438978S__63438979S__63448351

การประชุมเพื่อติดตามพัฒนาการของการสร้างระบบนีเวศตามแนวปะการังเทียม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

S__63448353

ภาพถ่ายตามแนวปะการังเทียม

S__63448355

กลุ่มชาวประมงอาสาจัดการปะการังเทียมร่วม (co-management team)

S__63448358