เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารราชการถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
พิธีรับมอบเตียงนวัตกรรมพลิกตะแคงจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด และการหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
การรับสมัครบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Friends from Thailand ประจำปี ๒๕๖๕

22 มิ.ย. 2565

รัฐบาลไทยมอบทุนศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้มติการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๓

13 มิ.ย. 2565

กิจกรรมการหารือทางการแพทย์ทางไกล หรือ Medical Consultation ครั้งที่ ๔ เรื่อง “Teleconference on Medical Consultation on Critical Care Medicine”

8 มิ.ย. 2565

แผนโคลัมโบเปิดรับสมัครเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการของ Kora Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management

7 มิ.ย. 2565

โครงการ "ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน" ครั้งที่ ๔

22 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครดูทั้งหมด

24 มิ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๒ อัตรา

22 มิ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งหนักงานธุรการทั่วไป

17 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุงผลสัมฤทธิ์

14 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุงผลสัมฤทธิ์

2 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุงผลสัมฤทธิ์

30 พ.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา
ดูทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมอื่น ๆ
COVID-19