ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ

ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 17,647 view

ปัจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวใน ๒๑ ประเทศทั่วโลก โดย ๑๗ ประเทศ อยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ติมอร์-เลสเต เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ศรีลังกา ตองกา ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู คีร์กิซ และมองโกเลีย และ ๔ ประเทศ ในแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท โมซัมบิก เบนิน และเซเนกัล รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ได้แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอีกหลายแห่ง

S__45580344