Bhutan Everywhere ความร่วมมือไทย-ภูฏาน ที่ต่อยอด OTOP เป็น OGOP ตามแนวคิด Bhutan Everywhere ให้สินค้าเป็นตัวแทนประเทศกระจายไปทั่วโลก

Bhutan Everywhere ความร่วมมือไทย-ภูฏาน ที่ต่อยอด OTOP เป็น OGOP ตามแนวคิด Bhutan Everywhere ให้สินค้าเป็นตัวแทนประเทศกระจายไปทั่วโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2565

| 10,651 view
TICA ชวนอ่านบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังโครงการ OGOP โมเดลสร้างสรรค์สินค้า OTOP เวอร์ชันภูฏาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับการพลิกโฉมสินค้าท้องถิ่น 200 รายการ จากกว่า 20 ชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ชาวภูฏาน จนทุกคนหลงเสน่ห์ดินแดนหลังคาโลกได้ผ่านผลิตภัณฑ์
สนใจรายละเอียดข้อมูลโครงการ ติดตามได้
โครงการ OGOP Model I 👉 https://bit.ly/3LpqK8z
โครงการ OGOP Model II 👉 https://zhort.link/Kvk