วันที่นำเข้าข้อมูล 3 Sep 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 Jun 2022

Executive Office

IMG_9919_2

Mrs. Ureerat Chareontoh

Director-General

 

003                             IMG_2115  

Mr. Wattanawit Gajaseni                                                                     Mr. Cheevindh Nathalang

Deputy Director-General                                                                       Deputy Director-General

 

Secretariat to the Department

004

Miss Pin Sridurongkatum

Secretary of the Department

 

Human Resources Development Cooperation Division

008

Miss Hataichanok Siriwadhanakul

Director

 

International Development Cooperation Division

007

Mrs. Charintip Yosthasan

Director

 

Development Promotion and Coordination Division

005

Mrs. Arunee Hiam

Director