ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

การรับความช่วยเหลือของประเทศไทยผ่าน TICA

การรับความช่วยเหลือของประเทศไทยผ่าน TICA (Total Assistance to Thailand by Donors)

18 เม.ย. 2563