ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

หมู่เกาะแปซิฟิก

5.THE_PACIFIC

ฟิจิ

8 พ.ค. 2563

วานูอาตู

8 พ.ค. 2563

หมู่เกาะโซโลมอน

8 พ.ค. 2563

ตองกา

23 เม.ย. 2563