ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

กลุ่มประเทศอื่น ๆ

ออสเตรเลีย

2 ก.ค. 2563

สหรัฐอเมริกา

21 เม.ย. 2563

แคนาดา

21 เม.ย. 2563