ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การรับทุนประเภท ๑ (ข)

ทุนรัฐบาลอินเดีย ปี ๒๐๒๐ - ๒๐๒๑

18 มิ.ย. 2563

ทุนรัฐบาลมาเลเซีย

2 มิ.ย. 2563

ทุนรัฐบาลอินเดีย ปี ๒๐๑๙ - ๒๐๒๐

30 เม.ย. 2563

ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอียิปต์

30 เม.ย. 2563

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์

30 เม.ย. 2563

ระเบียบทุนประเภท ๑ (ข)

30 เม.ย. 2563