ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การให้ทุน AITC

ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) : การให้ทุน AITC

26 ส.ค. 2563

879 view

             Annual International Training Course (AITC) 2020

No

Course

Training Institution

Theme

Focus

Start

End

Closing Date for Nomination

Priority/ประเทศ/กลุ่มประเทศ

1

Tropical Medicine, Community Health Care and Research

Khong Kaen University

Public Health

Social Determinants of a Health Framework

25 February

16 March

15 January

OIC/

จนท. OIC

2

Sufficiency Economy for Community Sustainability (postponed)

Suan Dusit University

SEP

SEP in a Developing Country

9 March

29 March

15 January

CICA, (Palestine -2 seat)

3

Dengue and Zika Prevention Campaign (postponed)

Walailak University

Public Health

Dengue and Zika Prevention

9 March

27 March

15 January

 

4

Climates Smart Agriculture: Smart Farming (postponed)

Walailak University

SDGs

Current Agricultural

 

23 March  

10 April

15 January

 

5

Early Childhood Health Promotion and Health Care Management (postponed)

Prince of Songkla University

Public Health

Health Promotion and Health Care for Children

5 May

30 May

14 February

Myanmar (Rakhine)

6

Strengthening Health System through Area-based and People Centered System: A Key Component in Achieving Sustainable Development Goals (postponed)

Mahidol University

Public Health

Health System Component, Health Information System

5 May

29 May

14 February

 

7

Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems (MoTSAS) (postponed)

Naresuan University

Food Security

Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems

12 May

  28  May

14 February

FEALAC,

OSCE, IORA, 

ปท. Palestine

8

Sustainable Community-based Eco-tourism Development (postponed)

Burapha University

SEP

The Concept of Thai Tourism

20 May

4 June

14 February

FEALAC, OIC,

จนท. OIC,

(Palestine -2 seat)

9

Sufficiency Economy Philosophy (SEP) in Sustainable Community Development (SEPinSCD) (postponed)

National Institute of Development Administration

SEP

SEP and Related Economic Theories

20 May

2 June

14 February

(Palestine -2 seat)

10

Food System: the Challenge to Changing the Global Environment (postponed)

Mahidol University

Public Health

The Methods and Tools Regarding the Food System

2 June

22 June

1 April

OSCE

11

Sustainable Community Development Applying Sufficiency Economy Philosophy from Theory to Practice (postponed)

Community Development Department, Ministry of The Interior

 

SEP

Community Development Mechanism Guiding to Self-Reliance

7 June

20 June

1 April

OIC/

จนท. OIC, (Palestine -2 seat)

12

Good Practices in Improving Labour Migration Management for Promoting Decent Work (postponed)

Mekong Institute

SDGs

Investigate Policy and Implementation Barrier

 

8 June

19 June

1 April

OSCE

13

Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development (postponed)

Mekong Institute

SEP

SEP and its Application for Microcredit Program

22 June

3 July

1 April

FEALAC, CPS – 5 seat

(Palestine -2 seat)

14

Ending HIV-related Stigma in Health Facilities to Fast –Track 90-90-90 Targets (postponed)

Department of Disease Control,

Ministry of Public Health 

Public Health

National or Subnational HIV Programs

22 June

3 July

1 April

 

15

Community Empowerment to Strengthen Maternal and Neonatal Health Care

Chaing Mai University

Public Health

Theories and Evidence-Based Practice

1 July

14 July

1 May

CICA,

Myanmar (Rakhine)

16

Integrated Natural Resources Management for Sustainable Tourism and Marketing Strategies (postponed)

Mahidol University

SDGs

Natural Resources Management

2 July

22 July

1 May

ปท.อิหร่าน

17

Disaster Risk Management in Thailand

Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of The Interior

SDGs

 

13 July

24 July

1 May

FEALAC

18

Crop Journey: Innovation and Food Security

Mahidol University

Food Security

Value Chain of Thai Fruits

 

13 July 

2 August

1 May

 

19

Sufficiency Economy Philosophy towards a Sustainable Development

Burapha University

SEP

SEP and Related Economic Theories

15 July

29 July

1 May

OIC/

จนท. OIC, (Palestine -2 seat)

20

Training to Enhance Manufacturing Technology and Green Productivity in Rice Mill Factory

Office of Industrial Economics, Ministry of Industry

Food Security

Green Productivity in Rice Mill Factory Technology

15 July

28 July

1 May

 

21

Sufficiency Economy Philosophy (SEP) Practices in Community-based Development

Kasetsart University

SEP

SEP and Related Economic Theories

20 July

21 August

1 May

OIC/

จนท. OIC, (Palestine -2 seat)

22

Sustainable Basin Management in a Context of Climate Change

Prince of Songkla University

Climate Change

Adaptation to Climate Change

12 August

28 August

15 June

OSCE

23

Health Informatics Surveillance in Healthcare Professional System

Chiang Mai University

Public Health

E-health Applications Based on Web-Based  

17 August

28 August

15 June

 

24

Training of Trainers on Cooperative Education through Applications of Participatory and Sufficiency  Economy

Khon Kaen University

SEP

Community Development Management's Activities

17 August

6 September

  15 June

 

25

Energy Efficiency and Conservation for Climate Change Mitigation (EE&G)

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Climate Change

Global Warming Impacts

19 August

8 September

15 June

 ปท. Palestine

26

Animal Emerging Diseases, Surveillance, Diagnosis, Prevention and Control

Faculty  of  Veterinary Science Chulalongkorn University

Public Health

The Emerging Diseases in Animals

26 August

9 September

15 June

ปท. Palestine

27

Development of Agricultural Resilience Capacity through Water Management with Climate Smart Irrigation System

Department of Irrigation Engineering, Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)

Climate Change

Irrigation Development in the Context of Climate Change

 

31 August

25 September

15 June

 

28

Sufficiency Economy Philosophy: Tools and Application for Sustainable Community Development

Mae Jo University

SEP

Organic Agriculture for Sustainable Community Development 

6 October

29 October

17 August

OIC/

จนท. OIC, (Palestine -2 seat)

29

Food Security-Postharvest, Processing and Product Development of Selected Agro-Industrial Products

Kasetsart University

Food Security

Postharvest, Product Development and Quality Assurance

6 October

4 November

17 August

ปท. Palestine

30

Animal Production and Resource Management for Food Security, Sustainable and Creative Economy

Khong Kaen University

Food Security

Animal Production, Processing and Marketing

 

7 October

30 October

17 August

Palestine

31

Best Available Technique (BAT) and Best Environmental Practice (BEP) under the Context of UNIDO

National Institute of Development Administration

Climate Change

Clean Technology

29 October

19 November

17 August

 

32

Driving Local Agricultural Products from Self-sufficiency Production to Creative Economy

Khon Kaen University

SEP

Animal Production, Marketing for Food Security and Nutrition   

3 November

26 November

17 August

(Palestine -2 seat)

33

Exploring the Role of GIS Technology with Environmental Health and Human Health, Impacts, Vulnerability and Adaptations of Climate Change 

Mahidol University

Climate Change

Geo - Information Technology

        3 November

25 November

17 August

 

34

Sufficiency Economy Philosophy (SEP) in Education for Sustainability

National Institute of Development Administration

SEP

Thailand's SEP

3 November

16 November

17 August

OIC/

จนท. OIC, (Palestine -2 seat)

35

Community Mental Health

Department of Mental Health, Ministry of Public Health

Public Health

Mental Health Care in the Community

4 November

24 November

17 August

 

 

No.

Course

Duration

Postponed

1

Sufficiency Economy for Community Sustainability

9 – 27 March 2020

Postponed until

further notice

2

Dengue and Zika Prevention Campaign

9 – 29 March 2020

Postponed to July 2020

3

Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices

23 March – 10 April 2020

Postponed to July 2020

4

Early Childhood Health Promotion and Health Care Management

5 – 30 May 2020

Postponed to 1 – 26

September 2020

5

Strengthening Health System through Area-based and People Centered System: A Key Component in Achieving Sustainable Development Goals

5 – 29 May 2020

Postponed to 10 November –

 4 December 2020

6

Modern Technology for Sustainable Agricultural Systems (MoTSAS)

12 – 28 May 2020

Postponed to 3 – 19

November 2020

7

Sustainable Community-based Eco-tourism Development

20 May – 4 June 2020

Postponed to September 2020

8

Sufficiency Economy Philosophy (SEP) in Sustainable Community Development (SEPinSCD)

20 May – 2 June 2020

Postponed to 7 – 20

October 2020

9

Food System: the Challenge to Changing the Global Environment

2 - 22 June 2020

Postponed to next year

10

Sustainable Community Development Applying Sufficiency Economy Philosophy from Theory to Practice

7 - 20 June 2020

Postponed to November 2020

11

Good Practices in Improving Labour Migration Management for Promoting Decent Work

8 - 19 June 2020

Postponed to 7 – 18

December 2020

12

Sufficiency Economy in Microfinance for SMEs Development

22 June – 3 July 2020

Postponed to 7 – 18

December 2020

13

Ending HIV-related Stigma in Health Facilities to Fast –Track 90-90-90 Targets 

22 June – 3 July 2020

Postponed to November 2020

14

Integrated Natural Resources Management for Sustainable Tourism and Marketing Strategies

2 – 22 July 2020

Postponed to next year