ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ

ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ

26 ส.ค. 2563

4,186 view

          ปัจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๖๓) ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวใน ๒๑ ประเทศทั่วโลก โดย ๑๗ ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ติมอร์-เลสเต เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ศรีลังกา ตองกา ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู คีร์กิซ และมองโกเลีย และ ๔ ประเทศ ในแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท โมซัมบิก เบนิน และเซเนกัล รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายประเทศคู่ร่วมมือกับประเทศที่ได้แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอีกหลายแห่ง

 

S__45580344