ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : พื้นที่โครงการ

ข้อมูล SEP for SDGs Partnership : พื้นที่โครงการ

26 ส.ค. 2563

2,729 view

สรุปพื้นที่โครงการ

 

         ๑. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๓๐ โครงการ (ใน ๒๑ ประเทศ) แบ่งเป็น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน ๑๘ โครงการ (ใน ๙ ประเทศ) ได้แก่ เลโซโท โมซัมบิค สปป. ลาว ฟิจิ ตองกา เมียนมา ติมอร์-เลสเต บรูไน และเวียดนาม และโครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ จำนวน ๑๒ โครงการ (ใน ๑๔ ประเทศ) ได้แก่ ความร่วมมือทวิภาคีร่วมกับ กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา บังกลาเทศ เบนิน หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู ฟิลิปปินส์ เนปาล และคีกรีซ และความร่วมมือไตรภาคีกับญี่ปุ่นในเซเนกัส และลักเซมเบิร์กใน สปป. ลาว รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายประเทศคู่รว่มมือกับประเทศที่ได้แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการอีกหลายแห่ง

          ๒. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๕ โครงการ (ใน ๔ ประเทศ) แบ่งเป็น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน ๑ โครงการ ที่ สปป. ลาว และโครงการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ จำนวน ๔ โครงการ (ใน ๓ ประเทศ) ได้แก่ กัมพูชา ติมอร์-เลสเต และความร่วมมือไตรภาคกับเยอรมนีในมองโกเลีย

 

๑. ตารางแสดงโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ลำดับ

ประเทศ

พื้นที่

ประเภท

สถานะ

หมายเหตุ

 

กัมพูชา

1

 

 

 

1

 

ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว และ พช.

 

เมียนมา

11

 

 

 

2

รัฐยะไข่

Field No. 534-B, Aung Dai Village, Sittwe Township

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ศปร.

 

 

Field No. 731-B, Taung Htaung Ka Yarr Village, Kyauktaw Township

ศูนย์เรียนรู้
(TBC)

รอสำรวจพื้นที่

ศปร.

3

รัฐคะหยิ่น

หมู่บ้านเละ เกะ กอ เมืองเมียวดี

ชุมชนต้นแบบ + Demonstration Farms

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ศปร.

 

 

หมู่บ้านมะจีจูน เมืองพะอัน

ชุมชนต้นแบบ + Learning Station

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ศปร.

4

รัฐคะยา

เมืองลอยก่อ ใกล้สนามบิน

ศูนย์เรียนรู้

รอสำรวจพื้นที่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5

ภาคตะนาวศรี

หมู่บ้าน Sin Phyu Tine เมืองทวาย

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

 

หมู่บ้าน Thainknon เมืองมะริด

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

 

หมู่บ้าน Aye Chan Thar เมืองเกาะสอง

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

ศปร.

 

 

Community Learning Center, Myeik City

ศูนย์เรียนรู้

รอสำรวจพื้นที่

 

6

รัฐมอญ

หมู่บ้าน Kada Village

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

 

หมู่บ้าน Kywan

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

สปป. ลาว

5

 

 

 

7

 

วิทยาลัยเทคนิค – วิชาชีพ แขวงคำม่วน

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด)

8

 

โรงเรียนเทคนิค –วิชาชีพแบบผสม
แขวงเซกอง

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด)

9

 

วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสม
แขวงไซยะบุลี

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ (ตาก)

10

 

วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ (ตาก)

11

 

วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแบบผสม
แขวงอัตตะปือ

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด)

 

ฟิลิปปินส์

1

 

 

 

12

 

Cooked Salt Production, Pangasinan

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

บรูไน

1

 

 

 

13

 

แปลงนา Wason (12 ไร่)

ศูนย์เรียนรู้

รอข้อเสนอโครงการ

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง (TBC)

 

เวียดนาม

3

 

 

 

14

 

หมู่บ้าน Dong Bong

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

หมู่บ้าน Dong Xien Village

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15

 

University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City

ศูนย์เรียนรู้

รอข้อเสนอโครงการ

 

 

ติมอร์-เลสเต

1

 

 

 

16

 

Institute Polytechnic of Betano

ศูนย์เรียนรู้

รอสำรวจพื้นที่

 

 

เนปาล

1

 

 

 

17

 

TBC

ชุมชนต้นแบบ
(TBC)

รอข้อเสนอโครงการ

ออท. เนปาล พบหารือกับ อธ. ด้วยแล้ว

 

บังกลาเทศ

1

 

 

 

18

 

หมู่บ้าน Rajarkhola เมือง Comilla

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

กปร.+
กรมส่งเสริม การเกษตร

 

ภูฏาน

7

 

 

 

19

 

จังหวัด Haa (3 พื้นที่)
จังหวัด Tsirang (1 พื้นที่)
จังหวัด Wandue Phodrang (1 พื้นที่)
จังหวัด Trongsa (1 พื้นที่)
จังหวัด Lhuntse (1 พื้นที่)ชุมชนต้นแบบ

 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/
พช.

 

ศรีลังกา

3

 

 

 

20

 

หมู่บ้าน Delthota Pahalagama เมือง Kandy

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

หมู่บ้าน Laksha Uyana เมือง Polonnaruwa

ชุมชนต้นแบบ

 

 

หมู่บ้าน Watupola เมือง Puttalam

ชุมชนต้นแบบ

 

ตองกา

1

 

 

 

21

 

พื้นที่ของสำนักพระราชวังตองกา
เมืองมาตาตัว (Matatoa) กรุงนูกู อโลฟา (Nuku ‘alofa)

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน. และ ทปษ. สนง.โครงการส่วนพระองค์ฯ ๙๐๕

 

ฟิจิ

2

 

 

 

22

 

ตำบลนาดูริ (Naduri District)

ศูนย์เรียนรู้

รอสำรวจพื้นที่

 

 

 

โรงเรียน Naduri Primary School

โรงเรียนต้นแบบ/
ศูนย์เรียนรู้

รอสำรวจพื้นที่

 

 

หมู่เกาะโซโลมอน

3

 

 

 

23

 

หมู่บ้าน Sasa เกาะกัวดัลคาแนล

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

 

หมู่บ้าน Tarou เกาะกัวดัลคาแนล

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

 

หมู่บ้าน Burns Creek เกาะกัวดัลคาแนล

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

วานูอาตู

1

 

 

 

24

 

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรหมู่บ้านเอตง เขตสภาเอหาเตตะวันออก จังหวัดเซฟา

ชุมชนต้นแบบ

รอสำรวจพื้นที่

 

 

เลโซโท

1

 

 

 

25

 

ศูนย์สาธิต Koete และชุมชน Makoabating เขต Matsieng กรุงมาเซรู

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ระยะที่ 2

กปร.

 

โมซัมบิก

2

 

 

 

26

 

เขต Praia do Bilene อ. Bilene
จ. Gaza

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ระยะที่ 2

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

เขต Tuane อ. Bilene จ. Gaza

ศูนย์เรียนรู้

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ระยะที่ 2

กปร.

 

เบนิน

1

 

 

 

27

 

เทศบาล Djakotomey

ชุมชนต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ศปร.

 

ไตรภาคี
TICA-JICA-Senegal

1

 

 

 

28

 

เมือง Lompoul เซเนกัล

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ไตรภาคี
TICA-LuxDev-Laos

1

 

 

 

29

 

หมู่บ้านผาได อ. บอลิขัน
แขวงบอลิคำไซ

ชุมชนต้นแบบ

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

 

 

๒. ตารางแสดงโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับ

ประเทศ

พื้นที่

ประเภท

สถานะ

หมายเหตุ

 

กัมพูชา

2

 

 

 

1

 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุขบนถนนหมายเลข 67
(สะงำ – อันลองเวง – เสียมราฐ) จังหวัดอุดรมีชัย

 

ชุมชนต้นแบบ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
(ปี ๒๕๕๙)

สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ, กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนถนนหมายเลข 48 (เกาะกง – สะแรอัมเบิล) หมู่บ้านบางขยัก ต. เปียมกระสอบ      
อ. มณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง

 

ชุมชนต้นแบบ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
(ปี ๒๕๕๙)

สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด,
กรมการพัฒนาชุมชน

 

สปป.ลาว

1

 

 

 

2

 

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วิทยาลัย
กสิกรรมดงคำช้าง (นครหลวงเวียงจันทน์)

ศูนย์เรียนรู้

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
(ปี ๒๕๖๐)

สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด)

 

ติมอร์-เลสเต

1

 

 

 

3

 

หมู่บ้านเฮรา อ. Aldria Horidollar

จ. Dili

Model Farmer
+
ชุมชนต้นแบบ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
(ปี ๒๕๕๘)

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

ไตรภาคี
TICA-GIZ-ติมอร์-เลสเต

4

 

 

 

4

 

1. หมู่บ้าน Hera กรุงดิลี
2. หมู่บ้าน Metinaro กรุงดิลี
3. หมู่บ้าน Ulmera จังหวัด Liquisa
4. หมู่บ้าน Lihu จังหวัด Ermera

ชุมชนต้นแบบ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
(ปี ๒๕๖๑)

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

ไตรภาคี
TICA-GIZ-มองโกเลีย

3

 

 

 

5

 

โครงการ Sustainable Tourism and Sufficiency Economy
1. จังหวัด  Bayankhongor

2. จังหวัด  Selenge

3. จังหวัด Uvs

ชุมชนต้นแบบ

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
(ปี ๒๕๖๒)

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - อพท. (องค์การมหาชน).