ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย

สถานะโครงการรายประเทศ

คีร์กีซสถาน

8 มี.ค. 2564

บรูไน

8 มี.ค. 2564

บังกลาเทศ

21 เม.ย. 2563

เบนิน

21 เม.ย. 2563

ภูฏาน

21 เม.ย. 2563

กัมพูชา

21 เม.ย. 2563

ฟิจิ

21 เม.ย. 2563

สปป. ลาว

21 เม.ย. 2563

เลโซโท

21 เม.ย. 2563